Chci vystavit opis nebo potvrzení

Archiv MU vyhotovuje z uložených studijních spisů:

  • potvrzení o studiu
  • výpisy ze studijních plánů
  • druhopisy studijních dokladů (diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
  • jiné opisy či potvrzení ze studijních spisů uložených v Archivu MU

Jak si nechat vyhotovit požadovaný doklad?

  • Pokud je Vaše studium mladší deseti let, obracejte se prosím na studijní oddělení jednotlivých fakult MU, pokud bylo ukončeno před deseti lety a dříve, postupujte prosím podle následujících instrukcí.
  • Vyplňte Žádost o vyhotovení požadovaného dokladu (ke stažení zde) a zašlete nám ji elektronicky na emailovou adresu: archiv@rect.muni.cz anebo poštou na korespondenční adresu: Archiv Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.
  • Vyhotovené doklady jsou zasílány poštou na korespondenční adresu uvedenou v žádosti.
    Osobní převzetí dokladů je třeba předem domluvit se zaměstnanci archivu, i v tomto případě je však potřeba v žádosti vyplnit platnou korespondenční adresu.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás na archiv@rect.muni.cz nebo na tel. 549 494 223, 549 496 171.


Druhopis diplomu, či jeho opis, anebo kopie?

Druhopis vysokoškolského diplomu, nebo vysvědčení má náležitosti prvopisu (originálu), od nějž se odlišuje tím, že v záhlaví nese označení "druhopis". Vydává se na dobovém tiskopisu (pokud jej má archiv k dispozici). Podpisy akademických funkcionářů z doby vydání jsou na druhopisu uváděny se zkratkou v. r. a rovněž původní razítko je nahrazeno písmeny L. S. Druhopis je opatřen doložkou o vidimaci. Archiv MU nevystavuje opisy vysokoškolských diplomů a vysvědčení, ani neověřuje jejich kopie. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.