Jaroslav Rektořík

(nar. 1937)

 

Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., docent Ekonomicko-správní fakulty (obor veřejná ekonomie) od roku 2000.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
v roce 2004 děkan (pověřen výkonem funkce) – Ekonomicko-správní fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.