Jiří Bronec

(nar. 1922)

 

Doc. PhDr. Jiří Bronec, CSc. Vedoucí celouniverzitní katedry jazyků. Jeho publikační činnost byla zaměřena zejména na oblast lingvodidaktiky a na výzkum cizojazyčné slovní zásoby. Byl jedním z našich předních metodiků cizojazyčné výuky.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1971 – 1986 vedoucí pracoviště – Centrum jazykového vzdělávání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.