František Trávníček

(1888 - 1961)

 

Prof. PhDr. František Trávníček, DrSc., profesor Filozofické fakulty (obor mluvnice českého jazyka a dialektologie) 1921-1959, nositel Řádu práce. 1948-59 rektor MU. 1932-33 děkan Filosofické fakulty MU; 1946-48 děkan Pedagogické fakulty MU.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: Jiřina Štouračová: František Trávníček – rektor 1948–59

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1948 - 1959 rektor - Masarykova univerzita
1946 - 1948 děkan - Pedagogická fakulta
1932 - 1933 děkan - Filozofická fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.