Antonín Trýb

(1884 - 1960)

 

Prof. MUDr. Antonín Trýb, DrSc., profesor Lékařské fakulty (obor nemoci kožní a venerické) 1921-1958, 1927-28 a 1952-53 děkan lékařské fakulty MU. Zakladatel brněnské školy kožního lékařství, básník a prozaik. Byl u nás průkopníkem histopatologie kůže. Vytvořil koncepci otevřeného ošetřování (bez zavazování kůže obvazy). Trýbova učebnice "Praktická dermatologie" se stala zdrojem vzdělání pro několik generací lékařů.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1952 - 1953 děkan - Lékařská fakulta
1927 - 1928 děkan - Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.