Jindřich Šebánek

(1900 – 1977)

 

Prof. PhDr. Jindřich Šebánek, DrSc., docent Filozofické fakulty od r. 1934, profesor (obor pomocné vědy historické) 1937-1970. 1948-49 děkan Filosofické fakulty MU. Odborník evropského věhlasu v obasti diplomatiky. Jeho vědecké úsilí se zaměřilo do oblasti přemyslovské diplomatiky. Zasloužil se o zřízení archivního studia na FF MU (1949), kde vybudoval diplomatářové pracoviště a vytvořil rozsáhlý vědecký aparát pro vydávání "Codexu diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae", základní edice diplomatického materiálu k přemyslovskému období (kterou dovedl až k roku 1278).

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1948 – 1949 děkan – Filozofická fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.