Jaroslav Mezník

(1928 – 2008)

 

Prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc., profesor Filozofické fakulty (obor obecné dějiny - medievistika) od r. 1991, 1994-1995 děkan Filosofické fakulty MU. Patří mezi naše nejvýznamnější historiky. Předmětem jeho zájmu jsou především české středověké dějiny, zvláště dějiny měst, a na toto téma publikoval řadu odborných prací. Své celoživotní badatelské výzkumy shrnul v syntéze Lucemburská Morava.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1994 – 1995 děkan – Filozofická fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.