František Šik

(1921 – 2002)

 

Prof. RNDr. František Šik, DrSc., docent Přírodovědecké fakulty od r. 1958, profesor (obor matematika) 1963-1982, 1965-69 děkan Přírodovědecké fakulty MU. Významný český matematik v oblasti algebry a topologie. Na MU působil téměř 50 let, jako řádný profesor od r.1963; v letech 1962-64 byl hostujícím profesorem na Univerzitě v Havaně. V roce 1970 musel z politických důvodů opustit místo učitele a od r.1982 i MU. V r.1990 byl rehabilitován a vrátil se zpět na PřF MU, kde působil až do odchodu do důchodu v roce 1998.
Publikoval více než 50 původních vědeckých prací. Zaměřil se na algebru, hraniční oblasti mezi algebrou a topologií a později také na optimalizační metody a aplikace fuzzy metod při řešení technických problémů. Jeho první práce v 50.letech byly zaměřeny na kongruence a rozklady, které studoval společně s O.Borůvkou. Hlavní směr jeho vědeckého bádání byl věnován částečně uspořádaným grupám. Výsledky, kterých dosáhl, mají zásadní význam pro vývoj této oblasti algebry.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1965 – 1969 děkan – Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.