Jaromír Leichmann

(nar. 1963)

 

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., docent Přírodovědecké fakulty od r. 2004 (obor Geologické vědy). Děkan PřF MU od r. 2010.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
2010 – 2018 děkan – Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.