Milan Gelnar

(nar. 1955)

 

Doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., docent Přírodovědecké fakulty od r. 2001 (obor ekologická parazitologie). Děkan PřF MU v letech 2003-2010.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
2003 – 2010 děkan – Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.