Lumír Sommer

(nar. 1929)

 

Prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc., docent Přírodovědecké fakulty od r. 1958, profesor (obor analytická chemie) 1964-1999, 1962-65 a 1990-91 děkan Přírodovědecké fakulty MU. Jeho zaměření zahrnuje řadu oborů instrumentální chemie: zabýval se výzkumem použití činidel pro kvalitativní analýzu chemických látek, věnoval se atomové spektroskopii, zvlášť pro určení obsahu vzácných prvků ve vzorcích životního prostředí, rozvíjel i teorii analytických reakcí. Svoji práci publikoval ve třech monografiích, v bezpočtu článků v odborném tisku a rovněž v 17 vysokoškolských učebnicích.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1990 – 1991 děkan – Přírodovědecká fakulta
1962 – 1965 děkan – Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.