Jiří Holý

(nar. 1913)

 

Prof. MUDr. Jiří Holý, DrSc., profesor Lékařské fakulty (obor rentgenologie) 1961-1980, 1962-65 děkan Lékařské fakulty MU. Zakladatel a první přednosta Radiologické kliniky LF MU ve Fakultní nemocnici U sv. Anny (1960-1980).
Vystudoval LF UK v Praze a hned po studiu se jeho zájem trvale soustředil na radiologii. Působil na I. interní klinice UK, odkud přešel v r.1960 na LF MU, kde byl poveřen vybudováním a vedením kliniky i katedry radiologie a nukleární medicíny ve FN U sv. Anny. Publikoval více než sto vědeckých prací, zásadním způsobem se zasloužil o koncepční rozvoj radiodiagnostického oboru a jeho uplatňování v praxi.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1962 – 1965 děkan – Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.