Karel Engliš

(1880 – 1961)

 

Prof. JUDr. Karel Engliš, profesor Právnické fakulty (obor národní hospodářství) 1919-1945, 1919-20 první rektor MU; 1921-22 a 1925-26 děkan Právnické fakulty MU. Čestný doktor MU (1947, právo). V letech 1947-48 rektor Karlovy univerzity v Praze. Karel Engliš vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Roku 1910 habilitoval na docenta národního hospodářství na české technice v Brně, kde se o rok později stal mimořádným a v roce 1917 řádným profesorem. Hned po vzniku ČSR se zasadil o zřízení Masarykovy univerzity v Brně a stal se jejím prvním rektorem. (Na krátké tři měsíce byl v roce 1947 ještě jednou rektorem, tentokrát Univerzity Karlovy v Praze).
Úspěšnou dráhu vědce a pedagoga provázela činnost politická. Roku 1918 pracoval jako člen Národního výboru v Praze, pak Národního shromáždění, kam byl v letech 1920 - 1925 dvakrát zvolen poslancem. Engliš byl třikrát (1920-21, 1925-1928, 1929-30) členem vlády ČSR jako ministr financí. Roku 1934 se stal guvernérem Národní banky československé. Po celou dobu nezanedbával ani vědeckou a pedagogickou činnost. Je považován za autora takzvané teleologické hospodářské metody, která se stala novým názorovým směrem v ekonomických vědách. Sleduje účelovost, záměrnost, volbu cílů a prostředků v ekonomických procesech a racionálnost rozhodování a postupů (řecky télos - účel, cíl). Napsal přes dvěstě vědeckých prací. Stal se nejvýznamnějším hospodářským teoretikem meziválečného období. Roku 1994 byla při Masarykově univerzitě v Brně zřízena Cena Karla Engliše, udílená každoročně vynikajícímu ekonomovi.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: Zdeněk Koudelka, Vojtěch Šimíček: Karel Engliš – rektor 1919–20

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1925 – 1926 děkan – Právnická fakulta
1921 – 1922 děkan – Právnická fakulta
1919 – 1920 rektor – Masarykova univerzita

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.