Václav Vondrák

(1859 – 1925)

 

Prof. PhDr. Václav Vondrák. 1922-23 rektor MU; 1921-22 děkan Filosofické fakulty MU. Paleoslavista a slavista širokého zaměření. Má významný podíl na ustanovení MU a ustanovení řady vědních oborů rozvíjených na její filosofické fakultě. V první fázi své vědecké činnosti se zabýval převážně literárněhistorickou problematikou. Hlavní jeho přínos však spočívá v druhé fázi jeho badatelské činnosti, kterou představují studie z oblasti gramatiky staroslověnského jazyka a srovnávací gramatiky slovanských jazyků. Jeho vědecké dílo z okruhu slovanské filologie a jazykovědy se stalo ve své době skutečně světovým, a včlenilo domáci badatelské obory slavistické do evropského vědeckého kontextu.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: Jiřina Štouračová: Václav Vondrák – rektor 1922–23

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1922 – 1923 rektor – Masarykova univerzita
1921 – 1922 děkan – Filozofická fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.