František Weyr

(1879 – 1951)

 

Prof. JUDr. František Weyr. 1923-24 rektor MU. 1919-20, 1927-28, 1935-36 děkan Právnické fakulty MU. Čestný doktor MU (1947, právo). Český právník, právní filozof, státovědec, statistik. Patřil mezi vynikající zemské úředníky, kteří přešli plně do služeb nového státu a zapojili se do budování jeho správních i vědeckých organizací. Vystudoval práva na české univerzitě v Praze, v letech 1903-09 byl úředníkem politické správy vídeňského místodržitelství, ústřední statistické komise, ministerstva vyučování. Roku 1912 se habilitoval na pražské právnické fakultě, vyučoval rakouské ústavní a správní právo na pražské technice, 1919 byl jmenován řádným profesorem na české technice v Brně.
Patřil k zakladatelům Právnické fakulty MU, byl jejím řádným profesorem a prvním děkanem. Weyr byl členem řady československých i zahraničních vědeckých organizací. Jako teoretik se zabýval zároveň právní vědou a filosofií, byl jedním z tvůrců normativní právní teorie. Spolupůsobil při vzniku mnohých zákonů Československé republiky včetně ústavy. Byl poslancem Národního shromáždění, prezidentem Státního úřadu statistického a předsedou Státní rady statistické, jedním ze zakládajících členů Comité International d´Histoire Constitutionelle a působil v mnoha dalších významných národních i mezinárodních institucí.
Je autorem asi třiceti monografií a nepřeberného množství článků. Publikoval státovědné studie, pojednání v oboru správního a státního práva, vyjadřoval se k otázkám statistiky a národohospodářské politiky. Hlavním a nejdůležitějším oborem Weyrovy vědecké činnosti byla právní filozofie prolínající se s právní vědou. Jeho názory a způsob uvažování se vyznačovaly dvěma základními rysy: logickým formalismem a filozofickým dualismem. Základy právní filozofie, napsané počátkem 1. světové války, a Teorie práva z roku 1936 podávají ve dvacetiletém odstupu soustavné výsledky Weyrovy vědecké práce, která byla korunována vytvořením samostatné vědecké školy, tzv. "normativní teorie právní". Ta se stala vůdčí teorií a metodologií právní vědy, kterou přednášel na brněnské právnické fakultě, centru normativismu u nás.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: Zdeněk Koudelka, Vojtěch Šimíček: František Weyr – rektor 1923–24

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1935 – 1936 děkan – Právnická fakulta
1927 – 1928 děkan – Právnická fakulta
1923 – 1924 rektor – Masarykova univerzita
1919 – 1920 děkan – Právnická fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.