Edward Babák

(1873 – 1926)

 

Prof. MUDr. Edward Babák, profesor Lékařské fakulty (obor fyziologie) 1919-1926. 1924-25 rektor MU; 1921-22 děkan Lékařské fakulty MU. Zakladatelská osobnost brněnského vysokého školství a české srovnávací fyziologie, vynikající organizátor. Po studiu filozofie a lékařství v Praze působil v Marešově fyziologickém ústavu LF UK (profesor od r. 1907, ve 34 letech). V roce 1919 přešel do Brna, kde až do své smrti 1926 vykonal neuvěřitelnou práci při budování vysokého školství. Založil zde VŠ veterinární (a stal se v roce 1918 jejím prvním rektorem), spoluzakládal Vysokou školu zemědělskou, inicioval vznik Školy vyšších studií pedagogických (jejímž byl prvním rektorem). Založil a budoval Fyziologický ústav Masarykovy univerzity, byl též děkanem Lékařské fakulty a nakonec i rektorem celé MU. V Brně založil Biologickou společnost, Moravskou přírodovědnou společnost, byl spoluzakladatelem a r. 1921 prvním předsedou Společnosti pro výzkum dítěte a péči o dítě. S jeho podporou jsou rovněž spjaty počátky psychologie na FF MU.
Na LF MU vybudoval fyziologický a biologický ústav. Mimořádně se zasloužil o rozvoj biologických věd a o osamostatnění oboru biologie na lékařských fakultách. Zabýval se hlavně srovnávací fyziologií, morfologií a byl výborným experimentátorem. Světovou proslulost získal svými výzkumy fyziologie dýchání. Publikoval i populárně vědecké knihy např. o tělovědě a o výživě.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: Jan Šmarda, Karel Linhart: Prof. MUDr. et MVDr. h. c. Edward Babák – rektor 1924–1925

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1924 – 1925 rektor – Masarykova univerzita
1921 – 1922 děkan – Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.