Vojtěch Rosický

(1880 – 1942)

 

Prof. PhDr. Vojtěch Rosický. 1925-26 rektor MU; 1922-23 děkan Přírodovědecké fakulty MU. Přední československý meziválečný odborník v oblasti mineralogie, krystalografie a petrografie. Jeden z prvních profesorů PřF po založení MU; vybudoval Mineralogický a petrologický ústav PřF a dovedl ho na evropskou úroveň.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: J. Staněk: Vojtěch Rosický. Rektor 1925–1926

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1925 – 1926 rektor – Masarykova univerzita
1922 – 1923 děkan – Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.