Jaroslav Kallab

(1879 – 1942)

 

Prof. JUDr. Jaroslav Kallab, profesor Právnické fakulty (obor trestní právo a řád a dějiny právní filozofie) 1919-1942, 1927-28 rektor MU; 1920-21, 1929-30, 1937-38 děkan Právnické fakulty MU. V r. 1919 byl jmenován řádným profesorem dějin právní filozofie a práva i řízení trestního na MU v Brně. Založil a vybudoval při právnické fakultě Ústav kriminologický, jehož byl dlouhá léta ředitelem. V r. 1932 se stal řádným členem ČAVU a působil též jako dopisující člen KČSN. Kromě vědecko-pedagogické činnosti se angažoval v oblasti trestního práva pro mladistvé. Byl autorem vládního návrhu zákona o trestním soudnictví nad mládeží předloženého v r. 1930. Ve svých pracích se profiluje jako právní filozof a teoretik dějin právní filozofie.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: Zdeněk Koudelka, Vojtěch Šimíček: Jaroslav Kallab – rektor 1927–28

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1937 – 1938 děkan – Právnická fakulta
1929 – 1930 děkan – Právnická fakulta
1927 – 1928 rektor – Masarykova univerzita
1920 – 1921 děkan – Právnická fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.