Otomar Völker

(1871 – 1955)

 

Prof. MUDr. et MVDr. Otomar Völker, profesor Lékařské fakulty (obor normální anatomie) 1919-1939. 1928-29 rektor MU; 1920-21 děkan Lékařské fakulty MU. Na univerzitu přišel v roce 1919 jako jeden ze zakládajících členů profesorského sboru LF. Byl pověřen vybudováním a vedením anatomických ústavů na obou v té době nově vzniklých VŠ v Brně (MU a VŠ veterinární). Ve vysokých akademických funkcích (rektor MU i VŠZ, děkan LF) se zapojil i do budování obou brněnských vysokých škol.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: Jan Šmarda, Karel Linhart: Prof. MUDr. et MVDr. h. c. Otomar Völker – rektor 1928–1929

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1928 – 1929 rektor – Masarykova univerzita
1920 – 1921 děkan – Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.