Rudolf Vanýsek

(1876 – 1957)

 

Prof. MUDr. Rudolf Vanýsek, DrSc, profesor Lékařské fakulty (obor patologie a terapie nemocí chirurgických) 1919-1946. 1932-33 rektor MU; 1926-27 děkan Lékařské fakulty MU. Vystudoval medicinu na Univerzitě Karlově v Praze, byl žákem a později asistentem slavného českého lékaře prof. Thomayera. Na jeho přání odešel do Brna, kde se roku 1907 stal prvním českým primářem. Stál u založení Masarykovy univerzity v Brně; roku 1919 byl jmenován profesorem lékařské fakulty, byl jejím děkanem a později i rektorem univerzity.
Rudolf Vanýsek se zasloužil o vybudování interní kliniky a lékařské fakulty v Brně, kde vytvořil vlastní internistickou "brněnskou" školu. Popsal nově některé příznaky nemocí, jeho jméno znají i v zahraničí ve spojitosti s Vanýskovým trias a Vanýskovým symptomem. Zařadil se také mezi průkopníky oboru nemocí z povolání, když poprvé u nás popsal chronickou otravu sirouhlíkem. Měl výrazný podíl na rozvoji laboratorních kvantitativních metod hematologie. Vynikající byl jeho výzkum bazálního metabolismu.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: Jan Šmarda, Karel Linhart: Prof. MUDr. Rudolf Vanýsek, DrSc. – rektor 1932–1933

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1932 – 1933 rektor – Masarykova univerzita
1926 – 1927 děkan – Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.