Jan Zavřel

(1879 – 1946)

 

Prof. PhDr. Jan Zavřel, profesor Přírodovědecké fakulty (obor zoologie) 1920-1946. 1933-34 rektor MU; 1924-25 a 1936-37 děkan Přírodovědecké fakulty MU. Mezinárodně uznávaný zoolog. Řádným profesorem na PřF MU byl jmenován již v roce 1920 a byl pověřen vybudováním jejího zoologického ústavu. Jako nosnou skupinu své vědecké práci si zvolil čeledi pakomárovitých (Chironomidae) z řádu dvoukřídlého hmyzu (Diptera), kterou se dosud nikdo v českých zemích nezabýval. Jeho vědecká práce byla vysoce oceňována v mezinárodních kruzích, což se projevilo mj. i pojmenováním jeho jménem nejen četných druhů, ale i dvou rodů pakomárů Zavřelia a Zavřeliella, které v současné taxonomii mají stále svou platnost.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: F. Kubíček: Jan Zavřel. Rektor 1933–1934

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1936 – 1937 děkan – Přírodovědecká fakulta
1933 – 1934 rektor – Masarykova univerzita
1924 – 1925 děkan – Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.