Ladislav Seifert

(1883 – 1956)

 

Prof. RTDr. Ladislav Seifert, profesor Přírodovědecké fakulty (obor geometrie) 1921-1956, 1947-48 rektor MU; 1926-27 a 1937-38 děkan Přírodovědecké fakulty MU. Významný brněnský matematik. Vystudoval matematiku a deskriptivní geometrii na Vysoké škole technické a UK v Praze. V roce 1921 byl jmenován řádným profesorem geometrie na nedávno vzniklé MU a stal se ředitelem Matematického ústavu při PřF MU.
Napsal na 37 původních vědeckých prací, které se zabývají převážně klasickou geometrií, deskriptivní geometrií čar, ploch a přímkových osnov, studiem čar a ploch 3. až 5.stupně ve třírozměrných a čtyřrozměrných prostorech a studiem rotačních ploch 2.stupně.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: V. Novák, B. Půža: Ladislav Seifert. Rektor 1947–1948

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1947 – 1948 rektor – Masarykova univerzita
1937 – 1938 děkan – Přírodovědecká fakulta
1926 – 1927 děkan – Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.