František Trávníček

(1888 – 1961)

 

Prof. PhDr. František Trávníček, DrSc., profesor Filozofické fakulty (obor mluvnice českého jazyka a dialektologie) 1921-1959, nositel Řádu práce. 1948-59 rektor MU. 1932-33 děkan Filosofické fakulty MU; 1946-48 děkan Pedagogické fakulty MU.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: Jiřina Štouračová: František Trávníček – rektor 1948–59

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1948 – 1959 rektor – Masarykova univerzita
1946 – 1948 děkan – Pedagogická fakulta
1932 – 1933 děkan – Filozofická fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.