Theodor Martinec

(1909 – 1989)

 

Prof. RNDr. Theodor Martinec, DrSc., docent Přírodovědecké fakulty 1945-1950, profesor (obor mikrobiologie) 1950-1980, 1959-69 rektor MU; 1952-53 děkan Přírodovědecké fakulty MU.

Revue Universitas - Galerie rektorů naší univerzity: J. Pulec: Theodor Martinec. Rektor 1959–1969

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1959 – 1970 rektor – Masarykova univerzita
1952 – 1953 děkan – Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.