Ferdinand Herčík

(1905 – 1966)

 

Prof. MUDr. Ferdinand Herčík, docent Lékařské fakulty od r. 1934, profesor (obor biologie) 1937-1961, 1949-50 děkan Lékařské fakulty MU. Věnoval se mj. také výzkumu účinků záření na buňku a organismus. Jeho práce měly řadu mezinárodních vazeb, což mu přineslo i členství ve Vědeckém výboru OSN pro zkoumání účinků záření (včetně období ve funkci jeho předsedy) i funkci místopředsedy rady guvernérů v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni. Zakladatel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1949 – 1950 děkan – Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.