Jan Vanýsek

(1910 – 1995)

 

Prof. MUDr. Jan Vanýsek, DrSc., profesor Lékařské fakulty (obor oční lékařství) 1955-1970 (habilitován 1945), 1957-60 děkan Lékařské fakulty MU. Uznávaný světový specialista v oboru oftalmologie, syn prof. MUDr. Rudolfa Vanýska, rektora MU. Absolvoval lékařskou fakultu MU v Brně, v roce 1945 odešel do Hradce Králové na novou lékařskou fakultu, kde se stal ve svých 36 letech profesorem. Na své klinice zavedl řadu nových metod: keratoplastiku, elektroretinografii (měření elektrických proudů v oku), ultrazvukovou diagnostiku, implantaci umělých čoček. Po převedení hradecké fakulty pod armádní správu přešel v roce 1955 na LF brněnské univerzity, kde byl jmenován přednostou oční kliniky. Zde pokračoval ve své vědecké práci. V 60. letech se stal členem řídících výborů světových a evropských vědeckých lékařských organizací. Americká oftalmologická společnost mu udělila titul „Pioneer of Ultrasonography in Ophtalmology“. Deset let stál jako předseda v čele Purkyňovy lékařské společnosti, která sdružovala všechny naše vědecké lékařské společnosti. Později byl i předsedou vědecké rady ministerstva zdravotnictví. Vychoval řadu význačných odborníků v oboru očního lékařství, publikoval 100 vědeckých prací, zastával 11 mezinárodních funkcí, byl čestným i řádným členem velkého počtu vědeckých organizací doma i v zahraničí. Na brněnské lékařské fakultě zastával postupně funkci děkana, prorektora a v roce 1969 byl zvolen rektorem univerzity; ministerstvo však jeho volbu rektorem nepotvrdilo a na nátlak ministerstva byla volba po několika dnech anulována. Krátce nato byl zbaven všech funkcí, dostal výpověď z kliniky a zákaz vědecky publikovat. Důvodem byl jeho podpis pod manifestem 2000 slov (který ve skutečnosti nepodepsal, odmítl však k němu uveřejnit odsuzující prohlášení).

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1957 – 1960 děkan – Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.