Hubert Procházka

(1885 – 1935)

 

Prof. MUDr. Hubert Procházka, profesor Lékařské fakulty (obor psychiatrie a neuropatologie) 1930-1935, 1935 děkan Lékařské fakulty MU. Po studiích působil na psychiatrické klinice LF UK V Praze, odkud v r. 1930 přešel na post přednosty brněnské psychiatriické kliniky. V roce 1935 získal řádnou profesuru a byl zvolen děkanem lékařské fakulty MU. V této funkci však byl velmi krátce, protože jeho život byl násilně ukončen (byl zastřelen svým bývalým pacientem, paranoidním schizofrenikem).
Věnoval se především laboratorním diagnostickým metodám, především serologii, likvorologii, histologii. V terapii se přikláněl k léčbě popudové, odmítal psychoanalýzu. Publikoval více než 20 vědeckých prací.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
v roce 1935 děkan – Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.