Bohuslav Bouček

(1886 – 1953)

 

Prof. MUDr. Bohuslav Bouček, 1923-1945 profesor Lékařské fakulty (obor farmakologie), 1933-35 děkan Lékařské fakulty MU. Zakladatel brněnské farmakologické školy na LF MU. Vedl farmakologický ústav (1923-1939). Do výuky zavedl praktická farmakologická cvičení, založil fond prof. Chodounského pro podporu studentské vědecké práce. Děkanem LF MU (1933-1935), přednosta Ústavu experimentální patologie (1936-1939). Zkoumal účinky digitalismu na srdce při současném onemocnění ledvin, střevní flóru a její reakce na antiseptika, věnoval se rovněž lékařské etice, zabýval se dějinami lékařství. Člen mnoha vědeckých společností doma i v zahraničí.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1933 – 1935 děkan – Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.