Otakar Teyschl

(1891 – 1968)

 

Prof. MUDr. Otakar Teyschl, DrSc., docent Lékařské fakulty od r. 1922, profesor (obor dětské lékařství) 1923-1962. 1937-38 děkan Lékařské fakulty MU. Zakladatel a spolutvůrce moderního českého dětského lékařství; takřka celý svůj profesní život prožil ve funkci přednosty Kliniky dětských chorob v dnešní Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.
Roku 1923 byl povolán na lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a pověřen vybudováním a vedením dětské kliniky. Projevil nejen jako vynikající odborník, ale také neobyčejně schopný a pracovitý organizátor. Již v roce 1925 byl jmenován mimořádným a o tři roky později řádným profesorem dětského lékařství. Základem jeho vědecké a pedagogické činnosti jsou učebnice a skripta. Průkopnickým dílem byla kniha "Dětské choroby" (poprvé 1931). Byla první českou učebnicí svého druhu a stala se základním studijním materiálem pro několik generací mediků u nás. Teyschl se také jako první zabýval otázkami duševního vývoje dítěte od nejútlejšího věku (Duševní vývoj kojenců, 1947). Zasadil se také o založení samostatného studijního pediatrického oboru na lékařských fakultách. Byl i spolutvůrcem projektu samostatné Fakultní dětské nemocnice v Brně-Černých Polích, kde také založil II. dětskou kliniku. Roku 1954 byl jmenován akademikem, obdržel naše vyznamenání (1956 Řád práce, medaile J. E. Purkyně) a čestná členství v zahraničních odborných společnostech.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1937 – 1938 děkan – Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.