Oktavian Wagner

(1894 – 1970)

 

Prof. MUDr. Oktavian Wagner, profesor Lékařské fakulty (obor lékařská chemie) 1930-1965. 1935-37 děkan Lékařské fakulty MU, vedoucí Ústavu lékařské chemie LF MU. Svou vědeckou práci zaměřil na chemii a biochemii lipidů a některých steroidů. Sledoval vliv inzulinu na látkovou přeměnu tuků, velmi cenné jsou jeho práce o úloze placenty v metabolismu fosfolipidů.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1935 – 1937 děkan – Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.