Jan Florian

(1897 – 1942)

 

Prof. MUDr. Jan Florian, docent Lékařské fakulty od r. 1928, profesor (obor histologie a embryologie) 1937-1942. 1939-40 děkan Lékařské fakulty MU. Zasloužil se o výzkum stadií lidských embryí. Byl světově uznávaným znalcem nejčastějších vývojových procesů po oplození savčího vajíčka, zavedl metodu grafické rekonstrukce mladých lidských embryí.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1939 – 1940 děkan – Lékařská fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.