Vladimír Rypáček

(1910 – 1994)

 

Prof. RNDr. Vladimír Rypáček, DrSc., docent Přírodovědecké fakulty od r. 1945, profesor (obor anatomie a fyziologie rostlin) 1952-1976, 1953-56 děkan Přírodovědecké fakulty MU. Jedna z vůdčích československých osobností v oblasti fyziologie rostlin a vynikající pedagog. Jeho vědecký zájem se soustředil zejména na problematiku dřevokazných hub.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1953 – 1956 děkan – Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.