František Koláček

(1881 – 1942)

 

Prof. PhDr. František Koláček, docent Přírodovědecké fakulty od r. 1921, profesor (obor geografie) 1923-1942, 1931-32 děkan Přírodovědecké fakulty MU. Zakladatel Geografického ústavu PřF a průkopník geografie na MU. Zabýval se prakticky všemi oblastmi geografie - obecnou a fyzikální geografií, regionální geografií, antropogeografií, geofyzikou, kartografií, historií geografie, klimatologií.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1931 – 1932 děkan – Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.