Eduard Čech

(1893 – 1960)

 

Akademik Prof. PhDr. Eduard Čech, profesor Přírodovědecké fakulty (obor matematika) v letech 1923-1945. 1930-31 děkan Přírodovědecké fakulty MU, profesor MU Brno a UK Praha. Matematik světového jména významu, zakladatel české topologické školy. Na MU působil od roku 1923, v r.1928 byl jmenován profesorem. V letech 1935-36 pobýval v USA. Po návratu se zasloužil u nás o zavedení moderního odvětví geometrie - topologie, zkoumající vzájemné vztahy polohy geometrických útvarů. Po válce byl jmenován profesorem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, kde se věnoval nadále jak pedagogické činnosti, tak i vědeckému bádání. Stál u zrodu Matematického ústavu Univerzity Karlovy. Roku 1947 prosadil založení Badatelského ústavu matematického (dnešní Matematický ústav AV ČR) a stal se jeho prvním ředitelem. V roce 1952 se stal předsedou Československé akademie věd. Eduard Čech byl jedním z předních odborníků v oboru kombinatorické topologie. Předtím se zajímal o teorii homologií; v práci z roku 1932 nalezl souvislosti mezi topologií bodových množin a algebraickou topologií (dnes se tato část topologie nazývá teorie Čechových homologií). Zavedl také pojem inverzní limity. V roce 1936 přednesl práci o bikompaktních prostorech, kde se zavádí dnes nazývaná Stoneova-Čechova kompaktifikace regulárních topologických prostorů. V 50. letech se zabýval diferenciální geometrií. Celkem publikoval téměř stovku vědeckých prací a napsal desítky knih, například Topologické prostory (1959). Proslul také jako pedagog. Čechova práce v topologii dnes tvoří základy tohoto oboru. Jeho práce měla také význam pro rozvoj funkcionální analýzy.

Přehled akademických funkcí

Období Funkce
1930 – 1931 děkan – Přírodovědecká fakulta

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.