Zaměstnanci


ředitel

vedení pracoviště, zpracování odborných rešerší


archivářka

služba v badatelně, transkripty studijních plánů

Jiřina Obrová

UČO: 816

E-mail
Telefon 549 49 6171
Kancelář 313
Adresa Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, Brno

archivářka

opisy/druhopisy diplomů a vysvědčení o státních zkouškách, vydávání potvrzení o zaměstnání a o studiu na Masarykově univerzitě

archivářka

odborné rešerše, vedení evidence NAD, pořádání archivních fondů

Bc. Iveta Vernerová

UČO: 179154

E-mail
Telefon 549 49 1183
Kancelář 333
Adresa Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, Brno

archivářka

archivář

odborné rešerše, zpracování archivních fondů


externista

pořádání archivních fondů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.