Seznam fondů a sbírek

Stručnou charakteristiku fondů našeho archivu naleznete na stránce Fondy a sbírky.

Po rozkliknutí níže uvedených skupin fondů, můžete u modře zvýrazněných položek nahlédnout do jejich inventárního soupisu.

Fondy skupiny A – Univerzita a její části

Fondy skupiny B – Osobní fondy

Fondy skupiny G – Spolky a vědecké společnosti, společenské organizace

Fondy skupiny C – Umělecká díla, fotografie, audio a video záznamy

Fondy skupiny E – Trojrozměrné předměty, diplomy

Fondy skupiny H – Historické dokumenty neúřední povahy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.