Chci vystavit opis nebo potvrzení

Archiv MU vyhotovuje z uložených studijních spisů:

 • potvrzení o studiu
 • výpisy ze studijních plánů
 • druhopisy studijních dokladů (diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • jiné opisy či potvrzení ze studijních spisů uložených v Archivu MU

Jak si nechat vyhotovit požadovaný doklad?

 • Archiv zpracovává žádosti pouze u žadatelů, kterým uběhlo nejméně 10 let od ukončení studia. Pokud tato doba ještě neuplynula, obracejte se prosím na studijní oddělení jednotlivých fakult MU.
 • Vyplňte Žádost o vyhotovení požadovaného dokladu (ke stažení zde) a zašlete nám ji elektronicky na emailovou adresu: potvrzeni@rect.muni.cz anebo poštou na korespondenční adresu: Archiv Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.
 • Druhopis a výpis absolvovaných předmětů lze vyhotovit pouze v jazyce v jakém byl vydán. Pro úředně ověřený překlad využijte služeb soudního překladatele.
 • Vyhotovené doklady jsou zasílány poštou na korespondenční adresu uvedenou v žádosti.
  Osobní převzetí dokladů je třeba předem domluvit se zaměstnanci archivu, i v tomto případě je však potřeba v žádosti vyplnit platnou korespondenční adresu.
 • Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Vzhledem k množství žádostí nelze měnit pořadí žadatelů, kdo žádost podá dříve ten dříve dostává odpověď.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás: telefonní a e-mailové kontakty.


Druhopis diplomu, či jeho opis, anebo kopie?

Druhopis vysokoškolského diplomu, nebo vysvědčení má náležitosti prvopisu (originálu), od nějž se odlišuje tím, že v záhlaví nese označení "druhopis". Vydává se na dobovém tiskopisu (pokud jej má archiv k dispozici). Podpisy akademických funkcionářů z doby vydání jsou na druhopisu uváděny se zkratkou v. r. a rovněž původní razítko je nahrazeno písmeny L. S. Druhopis je opatřen doložkou o vidimaci. Archiv MU nevystavuje opisy vysokoškolských diplomů a vysvědčení, ani neověřuje jejich kopie. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.