Chci vystavit opis nebo potvrzení

Archiv MU vyhotovuje z uložených studijních spisů:

  • potvrzení o studiu
  • výpisy ze studijních plánů
  • druhopisy studijních dokladů (diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
  • jiné opisy či potvrzení ze studijních spisů uložených v Archivu MU

Jak si nechat vyhotovit požadovaný doklad?

  • Pokud je Vaše studium mladší deseti let, obracejte se prosím na studijní oddělení jednotlivých fakult MU, pokud bylo ukončeno před deseti lety a dříve, postupujte prosím podle následujících instrukcí.
  • Vyplňte Žádost o vyhotovení požadovaného dokladu (ke stažení zde) a zašlete nám ji elektronicky na emailovou adresu: archiv@rect.muni.cz anebo poštou na korespondenční adresu: Archiv Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.
  • Vyhotovené doklady jsou zasílány poštou na korespondenční adresu uvedenou v žádosti.
    Osobní převzetí dokladů je třeba předem domluvit se zaměstnanci archivu, i v tomto případě je však potřeba v žádosti vyplnit platnou korespondenční adresu.

Máte dotaz?

Kontaktujte nás na archiv@rect.muni.cz nebo na tel. 549 494 223.


Druhopis diplomu, či jeho opis, anebo kopie?

Druhopis vysokoškolského diplomu, nebo vysvědčení má náležitosti prvopisu (originálu), od nějž se odlišuje tím, že v záhlaví nese označení "druhopis". Vydává se na dobovém tiskopisu (pokud jej má archiv k dispozici). Podpisy akademických funkcionářů z doby vydání jsou na druhopisu uváděny se zkratkou v. r. a rovněž původní razítko je nahrazeno písmeny L. S. Druhopis je opatřen doložkou o vidimaci. Archiv MU nevystavuje opisy vysokoškolských diplomů a vysvědčení, ani neověřuje jejich kopie. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.