O pracovišti

Archiv Masarykovy univerzity je jedním z nejvýznamnějších a  největších vysokoškolských archivů České republiky. V archivní síti je zařazen jako specializovaný archiv, v rámci organizační struktury univerzity má postavení celouniverzitního pracoviště zřízeného podle § 22, odst. 1, písm. c zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Sídlo Archivu Masarykovy univerzity

Žerotínovo náměstí 3

 

Základním posláním archivu je péče o archivní fondy vzniklé z činnosti univerzity a jejích součástí, které archiv nabývá a doplňuje na základě výběru ve skartačním řízení.

Archiv má vlastní badatelnu, kterou ročně navštíví několik desítek badatelů, a také výstavní síň pro pořádání archivních výstav.
Informace o uchovávaných archiváliích najdete na stránce Fondy a sbírky.

Úkoly pracoviště

  •  dohled na vedení spisové služby a na předarchivní péči
  •  výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení (dary, delimitace)
  •  trvalé ukládání archiválií vzešlých z činnosti Masarykovy univerzity a jejich odborné zpracování
  •  vedení evidence archiválií Masarykovy univerzity v celostátní evidenci Archivní fondy a sbírky ČR
  •  zpřístupňování archiválií pro badatelské využití v souladu s platnou legislativou
  •  vyhotovování potvrzení o studiu a druhopisů studijních dokladů z materiálů uložených v Archivu MU
  •  vědeckovýzkumná publikační a výstavní činnost k historii univerzity, jejích vědních oborů a k životu a dílu osobností působících na univerzitě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.