O pracovišti

Archiv Masarykovy univerzity je jedním z nejvýznamnějších a největších vysokoškolských archivů České republiky. V archivní síti je zařazen jako specializovaný archiv, v rámci organizační struktury univerzity má postavení celouniverzitního pracoviště zřízeného podle § 22, odst. 1, písm. c zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Základním posláním archivu je péče o archivní fondy vzniklé z činnosti univerzity a jejích součástí, které archiv nabývá a doplňuje na základě výběru ve skartačním řízení.

  • Archiv má vlastní badatelnu, kterou ročně navštíví několik desítek badatelů, a také výstavní síň pro pořádání archivních výstav.
  • Informace o uchovávaných archiváliích najdete na stránce fondy a sbírky.

Úkoly pracoviště

  • dohled na vedení spisové služby a na předarchivní péči
  • výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení (dary, delimitace)
  • trvalé ukládání archiválií vzešlých z činnosti Masarykovy univerzity a jejich odborné zpracování
  • vedení evidence archiválií Masarykovy univerzity v celostátní evidenci Archivní fondy a sbírky ČR
  • zpřístupňování archiválií pro badatelské využití v souladu s platnou legislativou
  • vyhotovování potvrzení o studiu a druhopisů studijních dokladů z materiálů uložených v Archivu MU
  • vědeckovýzkumná publikační a výstavní činnost k historii univerzity, jejích vědních oborů a k životu a dílu osobností působících na univerzitě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.