Seznam fondů a sbírek

Stručnou charakteristiku fondů a sbírek našeho archivu naleznete na stránce Fondy a sbírky.

Po rozkliknutí níže uvedených skupin fondů a sbírek můžete u modře zvýrazněných položek nahlédnout do jejich inventárního soupisu.

Fondy skupiny A – Univerzita a její části

Název archivního fondu 

Označení Časový rozsah Přístupnost Metráž
Akční výbor Filozofické fakulty MU Brno  A 21 1948-1949 (1951)   přístupný 0,60 bm
Akční výbor Lékařské fakulty MU Brno A 17 (1947) 1948-1949 (1953) přístupný 0,72 bm
Akční výbor Právnické fakulty MU Brno   A 22 1948-1949 přístupný 0,12 bm
Akční výbor Přírodovědecké fakulty MU Brno A 20 1948-1949 (1953) přístupný 1,20 bm
Archiv MU Brno A 31 [1964]-[1999]  nepřístupný 1,08 bm
Audiovizuální centrum MU Brno  A 23 (1978) 1981-1994  částečně přístupný 31,63  bm
Biologická stanice českých vysokých škol Lednice      A 12 1922-1951 přístupný 0,24 bm
Centrum zahraniční spolupráce A 33 1990-2012  částečně přístupný 12,36 bm 
Česká konference rektorů  A 29  1990-2013  přístupný 12,96 bm
Čestný soud pro studující vysokých škol moravskoslezských Brno  A 24 1946-1947 přístupný 0,12 bm
Ekonomicko-správní fakulta MU Brno  A 8 1990-2007 přístupný 84,64 bm
Fakulta informatiky MU Brno  A 10 [1964] 1994-2004 částečně přístupný  5,19 bm
Fakulta sociálních studií MU Brno  A 30 1997-2006 částečně přístupný   12,80 bm
Fakulta sportovních studií MU Brno  A 32 1996-2003 přístupný 0,96 bm
Farmaceutická fakulta MU Brno  A 7 (1930) 1945-1960 přístupný 19,37 bm
Filozofická fakulta MU Brno  A 2 (1888) 1919-2015 částečně přístupný  308,45  bm
Lékařská fakulta MU Brno A 3 1919-2006 částečně přístupný 224,46 bm
Letní škola slovanských studií při Filozofické fakultě MU Brno A 18 1968-2011 přístupný 0,72 bm
Mendelovo muzeum A 34 2005-2009 částečně přístupný 0,12 bm
Nakladatelství A 36 1974-2007 nepřístupný 6,00 bm
Pedagogická fakulta MU Brno A 4 (1920) 1946-2008 částečně přístupný 439,35 bm
Pedagogický institut Jihlava A 15 1959-1964 (1967) částečně přístupný 13,44 bm
Právnická fakulta MU Brno A 5 1919-2007 částečně přístupný 121,35 bm
Přírodovědecká fakulta MU Brno A 6 1920-2011 částečně přístupný 236,41 bm
Rektorát MU Brno A 1 (1908) 1919-2014 částečně přístupný 255,37 bm
Revue Universitas A 13 1967-1992 přístupný 0,12 bm
Univerzitní centrum Telč A 35 2005-2006 nepřístupný 0,14 bm
Univerzitní časopis U A 14 1957-1967 přístupný 0,60 bm
Ústav ekonomiky a řízení nevýrobní sféry UJEP Brno A 27 1980-1991 přístupný 1,68 bm
Ústav marxismu-leninismu UJEP Brno A 26 1950-1990 přístupný 12,80 bm
Ústav pro tělesnou výchovu na vysokých školách Brno A 9 (1938) 1945-1952 částečně přístupný 0,42 bm
Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy při MU Brno A 16 1928-1947 přístupný 0,60 bm
Ústav výpočetní techniky MU Brno A 19 (1964) 1979-1993 přístupný 0,48 bm
Ústřední správa kolejí a menz MU Brno A 25 (1955) 1963-2003 přístupný 0,48 bm
Vzdělávací a poradenské centrum MU Brno A 28 1991-2004 přístupný 2,52 bm
Zkušební komise pro učitelství na gymnáziích Brno A 11 (1911) 1921-1952 přístupný 24,94 bm

 

Fondy skupiny B – Osobní fondy

Název archivního fondu

Označení

Časový rozsah

Přístupnost

Metráž

Bárta Boleslav, doc. PhDr. CSc. B 141 [1929]-[1991] nepřístupný 1,00 bm
Bartoš Jaromír, prof. PhDr., CSc.  B 72 [1954]-[1969]  nepřístupný 0,12 bm
Bauer Jaroslav, prof. PhDr., CSc. B 82 (1914) 1924-1969 (1976)  částečně přístupný 6,71 bm
Beer Antonín, prof. PhDr. B 108 1882-1950 (1970)    přístupný 2,20 bm
Berka František, prof. MUDr. B 2 1900-1957 přístupný 0,12 bm
Bittmann Otakar, prof. MUDr. B 3 1923-1945 (1948) přístupný 0,12 bm
Bláha Inocenc Arnošt, prof. PhDr. B 96 [1879]-1960 (1968) nepřístupný 0,84 bm
Blažek Vladimír B 106 1976-[1998] přístupný 0,60 bm
Borůvka Otakar, prof. RNDr., DrSc. B 100 (1868) 1899-1995 (1996) přístupný 8,54 bm
Bouček Bohuslav, prof. MUDr. B 80 [1900]-1953 (1955) přístupný 0,96 bm
Bulín Hynek, prof. JUDr., CSc. B 93 1913-1996 (1997) přístupný 1,31 bm
Burian Jaroslav, doc. PhDr., CSc. B 4 1929-1974 přístupný 0,48 bm
Cvetler Jiří, prof. JUDr. B 139 1921-1990 přístupný 0,03 bm
Čech Eduard, prof. PhDr., DrSc. B 85 1902-1960 (1993) přístupný 1,89 bm
Demek Jaromír, prof. RNDr., DrSc.
B 142 [1950]-2018 nepřístupný 0,35 bm
Doležel Lubomír, prof. PhDr. B 111 1961-2005 přístupný 2,40 bm
Dorovský Ivan, prof. PhDr., DrSc.  B 126 [1965]-[2010] nepřístupný 16,32 bm
Drastich Ludvík, prof. MUDr. B 5 1936-1951 přístupný 0,12 bm
Dušková Sáša, prof. PhDr., DrSc.  B 1 [1946]-[1990]  nepřístupný 3,60 bm
Firbas Jan, prof. PhDr., DrSc. B 130 [1921]-[2000] nepřístupný 3,30 bm
Florian Jan, prof. MUDr.  B 6 1928-1941  přístupný 0,24 bm
Friedl Antonín, prof. PhDr. B 8 (1843) 1890-1975 přístupný 4,26 bm
Garvin Paul L., prof. PhDr. B 90 1949-1994 přístupný 0,18 bm
Hájek Mojmír, doc. PhDr., CSc. B 81 1981-1982 přístupný 0,12 bm
Halačka Karel, prof. MUDr. et RNDr., DrSc. B 104 1919-1997 přístupný 1,70 bm
Haškovec Prokop Miroslav, prof. PhDr. B 10 1920-1935 přístupný 0,12 bm
Hejzlar Gabriel, prof. PhDr. B 11 (1886) 1900-1971 přístupný 4,20 bm
Herčík Ferdinand, prof. MUDr. et RNDr., DrSc. B 12 1923-1966 přístupný 2,28 bm
Hoppe Vladimír, prof. PhDr. B 13 1889-1931 (1938) přístupný 0,12 bm
Hora Karel, prof. MUDr. B 14 1928-1939 přístupný 0,24 bm
Horáček Jaroslav, prof. MUDr., DrSc. B 123 (1896) 1914-1991 (1994) přístupný 0,73 bm
Horák Bohuslav, prof. PhDr. B 15 [1900]-[1960] nepřístupný 0,71 bm
Hostinský Bohuslav, prof. PhDr. B 16 [1873] 1905-1951 přístupný 2,04 bm
Hošek Radislav, prof. PhDr., CSc. B 109 (1896) 1922-2005 přístupný 0,72 bm
Hrabě Sergěj, prof. RNDr., DrSc. B 17 (1836) 1921-1984 přístupný 4,04 bm
Hrabětová Anežka, RNDr., CSc. B 18 1916-1981 (1983) přístupný 1,56 bm
Hrubý Vilém, prof. PhDr., DrSc. B 133 1912-1985 přístupný 6,00 bm
Hrudička Bohuslav, doc. RNDr. B 19 (1856) 1904-1942 (1947) přístupný 0,24 bm
Chudoba František, prof. PhDr. B 95 1889-1941 (1947) přístupný 2,04 bm
Chytil Václav, prof. JUDr. B 70 1927-1980 přístupný 0,96 bm
Janák Jan, prof. PhDr., CSc. B 116 1952-2005 přístupný 7,70 bm
Jedlička Josef, doc. RNDr. B 87 1932-1959 nepřístupný 0,12 bm
Jeřábek Dušan, prof. PhDr., DrSc. B 107 (1870) 1922-2002 částečně přístupný 5,59 bm
Jordán František, prof. PhDr., CSc. B 21 (1892) 1923-1979 (1980) přístupný 4,92 bm
Kabrda Josef, prof. PhDr. B 22 1930-1968 (1969) přístupný 2,40 bm
Kalousek František, prof. PhDr. B 32 1932-1973 přístupný 0,20 bm
Kellner Adolf, prof. PhDr. B 23 1937-1953 přístupný 0,84 bm
Kladivo Bohumil, prof. PhDr. B 24 1904-1943 (1968) přístupný 0,84 bm
Konečný Robert, prof. PhDr., CSc. B 136 1923-1981 (1996) přístupný 4,50 bm
Kop František, prof. JUDr. B 131 [1906]-[1979] nepřístupný 1,70 bm
Koutský Karel, prof. RNDr., DrSc. B 25 [1921]-1964 (1966) přístupný 0,36 bm
Krejčí Jan, prof. PhDr. B 26 1883-1942 přístupný 0,24 bm
Krhoun Mečislav, PhDr., CSc. B 7 1961-1974 přístupný 0,12 bm
Kruta Vladislav, prof. MUDr., DrSc. B 84 (1704) 1908-1979 (1999) přístupný 13,34 bm
Křivý Miroslav, prof. MUDr. B 27 1906-1942 (1946) přístupný 0,12 bm
Kučera Bohumil, prof. JUDr. B 28 1914-1973 přístupný 2,88 bm
Kučera Pavel Ludvík, prof. MUDr. B 29 1898-1926 přístupný 0,12 bm
Kudělka Zdeněk, prof. PhDr., CSc. B 115 (1746) 1947-2000 (2001) přístupný 5,34 bm
Kutal Albert, prof. PhDr., DrSc. B 30 1930-1976 přístupný 0,96 bm
Lamprecht Arnošt, prof. PhDr., DrSc. B 68 (1881) 1930-1985 přístupný 3,29 bm
Lauterer Zdeněk, prof. MUDr. B 31 1931-1956 přístupný 0,48 bm
Láznička Miloslav, doc. MUDr. B 77 1938-1993 přístupný 1,56 bm
Lerch Matyáš, prof. PhDr. B 132 1887-1922 (1926) přístupný 1,08 bm
Levý Jiří, doc. PhDr., DrSc. B 34 (1901) [1950]-[1967] přístupný 3,00 bm
Levý Otakar, prof. PhDr. B 33 1938-[1946] přístupný 0,12 bm
Loevenstein Jan, prof. JUDr. B 125 1932 (1939) nepřístupný 0,12 bm
Ludvíkovský Jaroslav, prof. PhDr. B 69 1906-1981 přístupný 2,16 bm
Macůrek Josef, prof. PhDr., DrSc. B 88 1920-1992 (1997) přístupný 11,00 bm
Machek Václav, prof. PhDr., DrSc. B 78 1925-1965 (1980) přístupný 0,24 bm
Mandát Jaroslav, doc. PhDr., CSc. B 9 1969-1986 přístupný 0,12 bm
Masařík Zdeněk, prof. PhDr., DrSc. B 134 [1928]-[2016] nepřístupný 1,50 bm
Mazanec Karel, prof. MUDr., DrSc. B 35 1948-1965 přístupný 0,36 bm
Mezník Jaroslav, prof. PhDr., CSc. B 137 [1948]-[2008] nepřístupný 1,40 bm
Morávek Vladimír, prof. RNDr. et PhMr. B 65 1918-1972 přístupný 0,12 bm
Možný Ivo, prof. PhDr., CSc. B 140 [1932]-[2016] nepřístupný 0,96 bm
Musil Rudolf, prof. RNDr., DrSc. B 129 [1950]-2014 nepřístupný 0,96 bm
Nečas Ctibor, prof. PhDr., DrSc. B 143 [1970]-[2014] nepřístupný 0,40 bm
Neubauer Zdeněk, prof. JUDr. B 79 1907-1955 přístupný 1,44 bm
Neumann Václav, prof. MUDr. B 36 1894-1956 (1960) přístupný 0,48 bm
Nosek Miloš, prof. RNDr., DrSc. B 66 (1884) 1928-1978 přístupný 0,49 bm
Novák Arne, prof. PhDr. B 119 (1838) [1880]-1939 (1977) přístupný 1,69 bm
Novák Vladimír, prof. MUDr. B 37 1914-1965 přístupný 0,60 bm
Nový Lubomír, prof. PhDr., CSc. B 92 [1945]-1996 nepřístupný 11,00 bm
Obr Stanislav, prof. RNDr., DrSc. B 102 1947-1998 nepřístupný 0,24 bm
Okáč Arnošt, prof. RNDr., DrSc. B 101 1947-1992 přístupný 0,12 bm
Pelikán Jarmil, prof. PhDr., DrSc. B 118 [1960]-[1990] nepřístupný 0,60 bm
Pelikán Oldřich, doc. PhDr., DrSc. B 74 1919-1983 přístupný 0,12 bm
Petřík Josef, prof. MUDr. B 38 1934-1935 přístupný 0,12 bm
Podpěra Josef, prof. PhDr. B 39 (1846) 1894-1954 (1979) přístupný 2,33 bm
Polster Miroslav, doc. RNDr., CSc. B 122 [1860] 1945-1991 přístupný 0,48 bm
Pošvář Jaroslav, prof. JUDr., CSc. B 73 1924-1976 přístupný 0,21 bm
Pražák Richard, prof. PhDr., DrSc. B 121 [1950]-[2010] nepřístupný 9,42 bm
Procházka Hubert, prof. MUDr. B 40 1923-1932  přístupný  0,12 bm 
Přidal Antonín, prof. PhDr. B 138 [1935]-[2018] nepřístupný 3,94 bm
Richter Václav, prof. PhDr., DrSc. B 42 1921-[1970] přístupný  2,06 bm 
Roček Josef, prof. MUDr. B 43 1906-1946 (1948)  přístupný  0,84 bm
Rosický Vojtěch, prof. PhDr. B 44 [1895]-1941 (1945) přístupný 0,72 bm
Rypáček Vladimír, prof. RNDr. et PhMr., DrSc. B 99 (1855) 1934-1994 přístupný 0,60 bm
Ryšánek Konrád, prof. MUDr., DrSc. B 117 1922-2004 přístupný 2,47 bm
Říkovský František, prof. RNDr. B 45 1941 přístupný 0,12 bm
Sahánek Stanislav, prof. PhDr. B 46 1902-1907 přístupný 0,12 bm
Sajner Josef, prof. MUDr. et PhDr., CSc. B 83 1930-1981 přístupný 4,83 bm
Sedláček Jaromír, prof. JUDr. B 76 1876-1947 přístupný 0,96 bm
Sekanina Josef, prof. RNDr., DrSc. B 103 1901-1975 přístupný 0,12 bm
Smejkal Miroslav, prof. RNDr., CSc. B 94 1943-1997 (1998) přístupný 4,83 bm
Spousta Vladimír, doc. PhDr., CSc. B 128 [1930]-[2014] nepřístupný 8,72 bm
Sus Oleg, doc. PhDr., CSc. B 114 1948-1982 přístupný 9,24 bm
Šafařík Josef, Ing. B 97 (1873) 1907-1992 (1993) přístupný 5,96 bm
Ščaděj Ivan, prof. PhDr., CSc. B 105 1937-2005 přístupný 0,42 bm
Šebánek Jindřich, prof. PhDr., DrSc. B 47 1901-1977 (2006) částečně přístupný 3,00 bm
Šimek Emanuel, prof. PhDr., DrSc. B 49 1914-1959 přístupný 1,44 bm
Šrámek Emanuel, prof. PhDr. B 50 1898-1954 přístupný 0,12 bm
Štefl Jiří, prof. MUDr. B 51 1943-1959 přístupný 1,20 bm
Štěpaník Karel, prof. PhDr., DrSc. B 20 1914-1967 (1974) přístupný 0,12 bm
Teyschl Otakar, prof. MUDr., DrSc. B 127 [1891]-[1968] nepřístupný 0,52 bm
Tichý Otakar, prof. RNDr., CSc. B 52 1925-1976 (1977) přístupný 0,48 bm
Tománek Evald, prof. MUDr. B 53 1935-1966 přístupný 0,12 bm
Tomášek Václav, prof. MUDr., DrSc. B 54 1919-1959 přístupný 0,30 bm
Tošenovský Ludvík, prof. PhDr., CSc. B 124 [1917]-[2012] nepřístupný 7,72 bm
Trávníček František, prof. PhDr. B 55 (1830) 1905-1961 přístupný 9,00 bm
Tvrdý Josef, prof. PhDr. B 67 (1868) 1877-1942 (1972) přístupný 3,42 bm
Uher Jan, prof. PhDr. B 56 1926-1939 (1945) přístupný 0,12 bm
Úlehla Vladimír, prof. PhDr. B 57 (1851) 1891-1958 (1993) přístupný 11,16 bm
Václavík Antonín, prof. PhDr. B 58 1929-1959 přístupný 0,48 bm
Válka Josef, prof. PhDr., CSc. B 147 [1929] - [2017] nepřístupný 10,2 bm
Vachek Josef, prof. PhDr., DrSc. B 91 1933-1996 přístupný 1,93 bm
Vanýsek Jan, prof. MUDr., DrSc. B 98 1947-1969 (2001) přístupný 0,36 bm
Vanýsek Rudolf, prof. MUDr., DrSc. B 61 1901-1957 přístupný 0,42 bm
Vařejková Věra, doc. PhDr., CSc. B 112 1954-2005 přístupný 1,32 bm
Vašíček Antonín, prof. RNDr., DrSc. B 59 1909-1966 (1985) přístupný 3,14 bm
Vašků Vladimír, doc. PhDr., CSc. B 113 [1950]-[2000] nepřístupný 3,36 bm
Večerka Radoslav, prof. PhDr., DrSc. B 110 [1950]-2010 nepřístupný 0,60 bm
Vicherková Miroslava, prof. RNDr., CSc. B 135 [1936]-[2017] nepřístupný 0,24 bm
Vilikovský Jan, prof. PhDr. B 71 [1945]-[1946] přístupný 0,12 bm
Vitásek František, prof. PhDr., DrSc. B 60 1896-1973 (1990) přístupný 0,68 bm
Vohnout Čestmír, prof. MUDr. B 89 1928-1993 přístupný 0,51 bm
Vondrák Václav, prof. PhDr. B 62 (1829) 1873-1925 (1997) přístupný 1,00 bm
Weyr František, prof. JUDr. B 63 1894-1951 (1966) přístupný 1,68 bm
Wierer Rudolf, prof. JUDr. B 120 1928-1974 přístupný 0,36 bm
Zapletal Vladimír, MUDr. B 48 1946-1967 přístupný 0,12 bm
Zavřel Jan, prof. PhDr. B 64 1899-1946 přístupný 2,53 bm
Zháněl Stanislav, JUDr. B 41 [1930]-[1970] nepřístupný 0,60 bm
Zwicker Bruno, PhDr. B 86 1918-1941 (1985) přístupný 0,24 bm
Žlábek Karel, prof. MUDr. et RNDr. B 75 1909-1983 přístupný 0,85 bm

 

Fondy skupiny G – Spolky a vědecké společnosti, společenské organizace

Název archivního fondu

Označení

Časový rozsah

Přístupnost

Metráž

Československá biologická společnost Brno G 20 1923-1947 přístupný 0,12 bm
Československá psychologická společnost, pobočka Brno G 45 1964-1990 nepřístupný 0,12 bm
Československý akademický spolek Právník G 4 1946-1950 přístupný 0,36 bm
Československý národní komitét geodetický a geofyzikální, geodetická sekce Praha G 22 (1902) 1921-1939 přístupný 0,72 bm
ČSM - vysokoškolský výbor UJEP Brno G 8 1951-1963 přístupný 1,83 bm
ČSM - základní organizace Filozofické fakulty UJEP Brno G 9 1949-1965 přístupný 0,60 bm
Dům útěchy Brno  G 21 (1913) 1928-1952 (1953) přístupný 0,48 bm
Extenze vysokých škol Brno G 14 1926-1953 (1954) přístupný 0,24 bm
Feriální akademický klub pro střední Moravu Brno G 48 (1870) 1887-1905 nepřístupný 0,12 bm
Filozofická jednota, pobočka Brno G 17 (1888) 1922-1951 přístupný 0,12 bm
Janáčkova nadace pro Filozofickou fakultu MU Brno G 6 (1921) 1927-1954 (1958) přístupný 0,36 bm
Jednota českých filologů, odbočka Brno G 16 (1922) 1924-1950 přístupný 0,12 bm
Jednota českých matematiků a fyziků, odbor Brno G 15 1940-1956 přístupný 0,12 bm
Koordinační stávkový výbor brněnských vysokých škol G 38 1989-1990 přístupný 0,24 bm
KSČ - celoškolský výbor UJEP Brno G 44 1953-1988 přístupný 0,12 bm
KSČ - základní organizace Filozofické fakulty UJEP Brno G 29 (1946) 1948-1989 přístupný 1,32 bm
KSČ - základní organizace Přírodovědecké fakulty UJEP Brno G 40 1948-1990 přístupný 1,80 bm
KSČ - základní organizace Rektorátu UJEP Brno G 43 1975-1982 přístupný 0,12 bm
KSČ - závodní organizace Právnické fakulty MU Brno G 36 1948-1949 přístupný 0,12 bm

Masarykova sociologická společnost, pobočka Brno

G 46

1947-1952

nepřístupný

0,12 bm

Masarykova společnost, pobočka Brno

G 32

(1937) 1988-1992

přístupný

0,12 bm

Matice moravská, dialektologická komise G 28 1937-1957 přístupný 0,12 bm
Menza akademická českých vysokých škol brněnských G 19 1919-1955 přístupný 0,36 bm
Moravskoslezská akademie věd přírodních Brno G 13 (1922) 1924-1965 (1977) přístupný 2,18 bm
Pracovní sdružení fyziologů Brno G 18 1930-1957 přístupný 0,12 bm
Přírodovědecký klub Brno G 33 1910-1984 přístupný 0,12 bm
ROH - univerzitní odborová rada UJEP Brno G 10 1955-1990 (1991) přístupný 0,72 bm
ROH - zaměstnanecká rada Právnické fakulty MU Brno G 37 1945-1949 přístupný 0,12 bm
ROH - závodní organizace Farmaceutické fakulty MU Brno G 26 1956-1960 přístupný 0,12 bm
ROH - závodní organizace Filozofické fakulty UJEP Brno G 11 1948-1990 (1994) přístupný 0,48 bm
ROH - závodní organizace Lékařské fakulty UJEP Brno G 23 1954-1963 přístupný 0,12 bm
ROH - závodní organizace Pedagogické fakulty UJEP Brno G 24 1956-1971 přístupný 0,12 bm
ROH - závodní organizace Přírodovědecké fakulty UJEP Brno G 25 1954-1990 přístupný 0,48 bm
ROH - závodní organizace Rektorátu UJEP Brno G 7 1955-1990 přístupný 0,48 bm
SČSP - celoškolský výbor UJEP Brno G 31 1971-1990 přístupný 0,24 bm
SČSP - odbočka Filozofické fakulty UJEP Brno G 34 1951-1990 přístupný 0,24 bm
SČSP - odbočka Rektorátu a Ústřední správy kolejí a menz UJEP Brno G 35 1980-1989 přístupný 0,12 bm
SČSP - pobočka Lékařské fakulty UJEP Brno G 30 1963-1990 přístupný 0,57 bm
Společnost pro dějiny věd a techniky, pobočka Brno G 50 1984 - 2014   častečně přístupný 0,12 bm
Spolek posluchačů filozofie MU Brno  G 1 1923-1952 přístupný 1,45 bm
Spolek posluchačů filozofie UJEP Brno G 2 1968-1970 částečně přístupný 1,38 bm
Spolek posluchačů Přírodovědecké fakulty UJEP Brno G 3 1968-1969 přístupný 0,24 bm
Spolek pro podporování studujících na Filozofické fakultě G 5 1931-1951 přístupný 0,15 bm
SSM - celoškolský výbor UJEP Brno G 12 1971-1990 (1991) přístupný 1,08 bm
SSM - fakultní organizace Přírodovědecké fakulty UJEP Brno G 42 1970-1989 přístupný 0,24 bm
Stávkový výbor Filozofické fakulty UJEP Brno G 39 (1968) 1989-1990 částečně přístupný 5,30 bm
Studentský klub Filozofické fakulty MU Brno G 41 (1968) 1989-1993 přístupný 0,60 bm
Tělovýchovná jednota Univerzita Brno G 27 (1957) 1963-1991 přístupný 0,36 bm
Vysokoškolský odborový svaz - základní organizace Rektorátu MU Brno G 47 1990-2003 přístupný 0,12 bm
Vzdělávací nadace Jana Husa Brno G 49 (1982) 1990-2011 přístupný 6,48 bm

 

Sbírky skupiny C – Umělecká díla, fotografie, audio a video záznamy

Název archivního fondu

Označení

Časový rozsah

Přístupnost

Metráž

Sbírka audiozáznamů    C VI 1959-2000 částečně přístupný 0,44 bm
Sbírka filmů a videozáznamů C V [1928]-2010 přístupný 4,08 bm
Sbírka fotografií I C I [1850]-[2000] přístupný 2,47 bm
Sbírka fotografií II C II [1900]-[2010] přístupný 2,09 bm
Sbírka fotografií III C III [1905]-[2010] přístupný 8,28 bm
Sbírka obrazů a bust C IV [1850]-[1970] přístupný 20,25 bm

Sbírky skupiny E – Trojrozměrné předměty, diplomy

Název archivního fondu

Označení

Časový rozsah

Přístupnost

Metráž

Sbírka diplomů E III 1908-2015 přístupný 14,70 bm
Sbírka medailí E II 1895-2009 přístupný 8,65 bm
Sbírka razítek a razidel MU Brno E I [1919]-[2013] přístupný 1,44 bm
Sbírka urbanisticko-architektonických modelů E IV 1976-2000
částečně přístupný 12,61 bm

Sbírky skupiny H – Historické dokumenty neúřední povahy

Název archivního fondu

Označení

Časový rozsah

Přístupnost

Metráž

Sbírka historické dokumentace
H III 1870-2013 přístupný 20,08 bm
Sbírka periodického tisku H II 1954-1989 přístupný 5,00 bm
Sbírka válečných vzpomínek H I [1960]-[1972] nepřístupný 2,76 bm

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.