Příklady citací fondů a sbírek

Pro odkazy na materiály uložené v Archivu Masarykovy univerzity doporučujeme užívat následující systém citací:

Archiv Masarykovy univerzity (dále jen AMU)

aktový materiál – zpravidla úřední fondy (Rektorát MU, fakulty), ale i spolky, či vědecké organizace

AMU, fond A 1 Rektorát II, sign. A I, kart. 1, Zákon o vysokých školách s prováděcími směrnicemi, novelizace 1966-1969.

AMU, fond A 1 Rektorát II, sign. O, kart. 1, Mezinárodní politologický ústav v Brně, Historie, organizace, činnost 1997-1998.

AMU, fond A 2 Filozofická fakulta II, sign. ….

AMU, fond Rektorát stavby, kart. 3, sign. B rekonstrukce ústředního topení 1970.

AMU, fond Rektorát stavby-pasportizace, kn. 34, inv. č. 27 objekt 01 – Poštovská 8c.

  • u aktového materiálu je nutno uvést název fondu s římskou číslicí, která je označením příslušné manipulace (I. manipulace označuje převážně materiály 1. pol. 20. stol., II. manipulace 2. pol. 20. stol. a III. manipulace pak archiválie z 21. stol. Pro všechny manipulace je ovšem třeba počítat s časovými přesahy)
  • úřední fondy zpravidla neužívají inv. č., namísto nich je nutno důsledně uvádět písmenné signatury a popis jednotky, u kateder je pak vhodné uvést jejich název
  • stavební dokumentace není součástí manipulací, sama ovšem tvoří specifické dílčí celky, např. pasportizace

knihy

AMU, fond A 3 Lékařská fakulta I, kn. 28, Nationale zimní běh 1931/1932 M-Ž, František Vomáčka, s. 96.

agenda personálních spisů

AMU, fond A2 Filozofická fakulta II, studijní spis František Vomáčka, kart. 9, č. 20844.

AMU, fond A 6 Přírodovědecká fakulta II, kádrový spis František Vomáčka, kart. 9, č. 20844.

AMU, fond A 4 Pedagogická fakulta II, osobní spis František Vomáčka, kart. 9, č. 20844.

  • u spisu je zásadní kromě fakulty/rektorátu uvedení typu spisu: osobní, studijní, kádrový

osobní fondy / pozůstalosti

AMU, fond B 63 František Weyr, kart. 16, inv. č. 199.

sbírky

AMU, sbírka C I fotografie, inv. č. 35.

AMU, sbírka C IV obrazy, inv. č. 22.

AMU, sbírka C V video, inv. č. 45.

AMU, sbírka C VI audio, inv. č. 56.

AMU, sbírka E I razítka, inv. č. 8.

AMU, sbírka E II medaile, inv. č. 33.

AMU, sbírka E III diplomy, inv. č. 84.

AMU, sbírka E IV modely, inv. č. 12.

AMU, sbírka H III historica, inv. č. 24.

AMU, sbírka H III historica, inv. č. 12, a) diplomy, č. 23.

  • u některých inventárních čísel existují podskupiny, např. ve sbírce H III jsou to tiskopisy, výstřižky a další. Za inventárním číslem proto následuje další upřesnění

Seznam fondů a sbírek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.