Zaměstnanci


ředitel

vedení pracoviště, zpracování odborných rešerší


archivářka

odborné rešerše, zpracování archivních fondů

archivářka

služba v badatelně, transkripty studijních plánů

archivářka

odborné rešerše, vedení evidence NAD, pořádání archivních fondů

archivářka

opisy/druhopisy studijních dokladů,  potvrzení o studiu, odborné rešerše, zpracování archivních fondů

archivář

odborné rešerše, zpracování archivních fondů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.