Potřebuji opis nebo potvrzení

Jak si nechat vyhotovit požadovaný doklad?

Dovolujeme si upozornit žadatele, kteří ukončili své studium k roku 2009, že vyhotovení druhopisu každého jednotlivého požadovaného dokumentu je zpoplatněno částkou 500 Kč, která je vybírána dle směrnice č. 1/2019 o Vydávání druhopisů dokumentů. Potvrzení o délce studia zpoplatněno není.

  1. Pokud jste své studium ukončili po roce 2009, obraťte se na studijní oddělení příslušné fakulty.
  2. Žádost směřovanou na Archiv MU je možno vyplnit buď v elektronické podobě (zde), anebo v podobě papírového formuláře. Elektronickou žádost odešlete kliknutím na závěrečné políčko "odeslat", pokud se rozhodnete pro papírovou podobu, žádost si stáhněte a vyplňte (žádost ke stažení zde). Po vyplnění je třeba ji zaslat buď elektronicky na e-mail: potvrzeni@rect.muni.cz, nebo poštou na adresu: Archiv Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.
  3. Pro potřeby ČSSZ k výměře důchodů je třeba žádat o potvrzení délky studia. Jiný typ dokladů jako např. diplom, či studijní plán je pro tento účel irelevantní.
  4. Požadované doklady Vám po jejich vyhotovení zašleme na poštovní adresu nebo do Vaší datové schránky uvedené v žádosti. Po předchozí domluvě si je můžete vyzvednout taktéž osobně.
  5. Žádosti o druhopisy diplomů a vysvědčení může podávat pouze oprávněná osoba, případně osoba s plnou mocí.
  6. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne přijetí nebo doplnění. Vzhledem k množství žádostí nelze měnit pořadí žadatelů.

 

Archiv vyhotovuje

  • potvrzení o studiu
  • výpisy ze studijních plánů
  • druhopisy studijních dokladů (diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
  • jiné opisy či potvrzení ze studijních spisů uložených v Archivu MU
Druhopis, opis, kopie?

Druhopis vysokoškolského diplomu nebo vysvědčení má náležitosti prvopisu (originálu), od nějž se odlišuje tím, že v záhlaví nese označení „druhopis“. Vydává se na dobovém tiskopisu, pokud jej máme k dispozici. Podpisy akademických funkcionářů z doby vydání jsou na druhopisu uváděny se zkratkou v. r. a rovněž původní razítko je nahrazeno písmeny L. S. Druhopis je opatřen doložkou o vidimaci.

Opisy vysokoškolských diplomů a vysvědčení Archiv MU nevystavuje, ani neověřuje jejich kopie.


 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.