Potřebuji opis nebo potvrzení

Jak si nechat vyhotovit požadovaný doklad?

  1. Obraťte se na nás, pokud uplynulo alespoň 10 let od ukončení vašeho studia. V opačném případě, prosím, kontaktujte studijní oddělení příslušné fakulty.
  2. Žádost je možno vyplnit buď v elektronické podobě (zde), anebo v podobě papírového formuláře. Elektronickou žádost odešlete kliknutím na závěrečné políčko "odeslat", pokud se rozhodnete pro papírovou podobu, žádost si stáhněte a vyplňte (žádost ke stažení zde). Po vyplnění je třeba ji zaslat buď elektronicky na e-mail: potvrzeni@rect.muni.cz, nebo poštou na adresu: Archiv Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.
  3. Požadované doklady Vám po jejich vyhotovení zašleme na korespondenční adresu, kterou jste uvedli v žádosti, nebo si je můžete vyzvednout osobně po předchozí domluvě.
  4. Žádosti o druhopisy diplomů a vysvědčení může podávat pouze oprávněná osoba, případně osoba s plnou mocí. Dokumenty jsou zasílány pouze na adresu trvalého bydliště.

Pozor: Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne přijetí nebo doplnění. Vzhledem k množství žádostí nelze měnit pořadí žadatelů.

Archiv vyhotovuje

  • potvrzení o studiu
  • výpisy ze studijních plánů
  • druhopisy studijních dokladů (diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
  • jiné opisy či potvrzení ze studijních spisů uložených v Archivu MU
Druhopis, opis, kopie?

Druhopis vysokoškolského diplomu nebo vysvědčení má náležitosti prvopisu (originálu), od nějž se odlišuje tím, že v záhlaví nese označení „druhopis“. Vydává se na dobovém tiskopisu, pokud jej máme k dispozici. Podpisy akademických funkcionářů z doby vydání jsou na druhopisu uváděny se zkratkou v. r. a rovněž původní razítko je nahrazeno písmeny L. S. Druhopis je opatřen doložkou o vidimaci.

Opisy vysokoškolských diplomů a vysvědčení Archiv MU nevystavuje, ani neověřuje jejich kopie.


 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.