Výroční zprávy

Od roku 2004 jsou výroční zprávy rovněž součástí výročních zpráv o činnosti MU.