Badatelna

Bez popisku

Badatelna je prostorem určeným pro zájemce z řad veřejnosti, kteří zde mohou nahlížet do archiválií uložených v Archivu MU. Informace o uložených dokumentech a jejich dostupnosti naleznete v seznamu fondů a sbírek. 

Nahlížení do archiválií

Archivní materiály předkládáme ke studiu až po předchozí konzultaci s archiváři, kteří Vám připraví rozsah a objem archiválií podle zaměření Vašeho tématu, zájmu a možností. Následné termíny studia archiválií probíhají po domluvě se službou badatelny (viz kontakt níže). 

Před samotným nahlížením do dokumentů musí žadatel v badatelně vyplnit Badatelský list a předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.

Mimořádné podmínky pro vstup do badatelny

 

  • Při příchodu do badatelny je nutno užít prostředku k dezinfekci rukou. Nádoba s dezinfekcí je k dispozici u vstupních dveří.
  • Osobám s příznaky virového infekčního onemocnění je vstup do badatelny zakázán.

Jak požádat o studium archiválií?

Pro první kontakt použijte sběrnou emailovou adresu:
archiv@rect.muni.cz,
nebo tel.: 549 49 1180.
Pokud však chcete požádat pouze o vystavení potvrzení o studiu, nebo potřebujete druhopis diplomu, postupujte následujícím způsobem.

Kdy můžu přijít?

Od 1. září 2021 je badatelna přístupná po předchozí individuální domluvě. Prosíme zájemce o studium, aby si před každou návštěvou předem domluvili termín s obsluhou badatelny: merinska@rect.muni.cz. Termíny jsou poskytovány ve dnech pondělí, středa a čtvrtek od 9-12, 13-15 hod. 

  • Při příchodu do badatelny je nutno užít prostředku k dezinfekci rukou. Nádoba s dezinfekcí je k dispozici u vstupních dveří.
  • Osobám s příznaky virového infekčního onemocnění je vstup do badatelny zakázán.

Kde najdu badatelnu?

Badatelna je umístěna ve 3. patře budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.
Kontakt a mapa

Mám další dotazy

Obrátit se můžete na ředitele archivu:
Tel.: 549 49 1180
E-mail: archiv@rect.muni.cz

Dotazy můžete klást i konkrétním pracovníkům Archivu MU.

Podrobnosti bádání v Archivu MU upravuje Badatelský řád vydaný Směrnicí rektora č. 2/2013.

Seznam fondů a sbírek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.