Badatelna

Badatelna je prostorem určeným pro zájemce z řad veřejnosti, kteří zde mohou nahlížet do archiválií uložených v Archivu MU. Informace o uložených dokumentech a jejich dostupnosti naleznete v seznamu fondů a sbírek.


Nahlížení do archiválií

Archivní materiály předkládáme ke studiu až po předchozí konzultaci s archiváři, kteří Vám připraví rozsah a objem archiválií podle zaměření Vašeho tématu, zájmu a možností. Následné termíny studia archiválií probíhají po domluvě se službou badatelny (viz kontakt níže). Před samotným nahlížením do dokumentů musí žadatel v badatelně vyplnit Badatelský list a předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.


Jak požádat o studium archiválií?

Pro první kontakt použijte sběrnou emailovou adresu:
archiv@rect.muni.cz,
nebo tel.: 549 49 1180.
Pokud však chcete požádat pouze o vystavení potvrzení o studiu, nebo potřebujete druhopis diplomu, postupujte následujícím způsobem.

Kdy můžu přijít?

Od 1. června 2020 je badatelna opět pro veřejnost otevřena. Počet míst ke studiu byl však omezen, a proto je nutné každou svou návštěvu vždy předem ohlásit obsluze badatelny na e-mail: merinska@rect.muni.cz. 

Provozní doba badatelny: středa a čtvrtek 9-12, 13-15

V prostorách MU platí povinnost nosit prostředky k ochraně dýchacích cest.

Kde najdu badatelnu?

Badatelna je umístěna ve 3. patře budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.
Kontakt a mapa

Mám další dotazy

Obrátit se můžete na ředitele archivu:
Tel.: 549 49 1180
E-mail: archiv@rect.muni.cz

Dotazy můžete klást i konkrétním pracovníkům Archivu MU.


Podrobnosti bádání v Archivu MU upravuje Badatelský řád vydaný Směrnicí rektora č. 2/2013.


Seznam fondů a sbírek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.