Eduard Schmidt – rektor od 1992

Prof. RNDr. Eduard Schmidt se narodil 11. prosince 1935 v Uherském Hradišti. Vystudoval obor fyzika při Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde od roku 1958 nepřetržitě působí, nejprve jako asistent, později jako vědecký pracovník laboratoře fyziky. V roce 1971 se stal odborným asistentem katedry fyziky pevné fáze a v této funkci setrval až do roku 1990. V roce 1966 dosáhl hodnosti kandidáta věd, jeho pokus habilitovat se v roce 1975 narazil na politické překážky. Teprve po revoluci 1989 byl jmenován docentem, což bylo potvrzeno habilitací v březnu 1992. V témže roce byl jmenován profesorem fyziky kondenzovaných látek a akustiky. V roce 1990 byl zvolen předsedou akademického senátu Přírodovědecké fakulty a ve stejném roce se stal jejím děkanem. V roce 1992 byl zvolen rektorem Masarykovy univerzity. Ve své vědecké činnosti se zaměřil především na systematický výzkum fyzikálních vlastností polovodičů. Dosáhl vynikajících výsledků a tvůrčím způsobem přispěl ke zdokonalení spektroskopických metod. V poslední době se zaměřuje na výzkum dvoudimenzionálních systémů a vysokoteplotních supravodičů. Jeho vědecký profil byl dotvářen dlouhodobými pobyty na zahraničních pracovištích: v roce 1966 na Leningradské univerzitě a ve Fyzikálním ústavu A. F. Joffeho, v letech 1968–1969 na Penn State University a v roce 1989 na Chalmers University v Göteborgu. Je autorem nebo spoluautorem asi sedmdesáti vědeckých prací, publikovaných převážně v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech.


M. Jelínek. Eduard Schmidt. Rektor od 1992. (Galerie rektorů naší univerzity. IV. Přírodovědci). Universitas. Revue Masarykovy univerzity v Brně. 1/1995, s. 48-49.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.