koronavirus

12. 3. 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením ohledně rizika šíření koronaviru došlo v souvislosti s nařízením rektora Masarykovy univerzity k uzavření Archivu MU pro veřejnost v období od 12. března do předběžně 13. dubna 2020. Zaměstnance univerzity prosíme, aby nás v případě potřeby kontaktovali. 


ROZHODNUTÍ REKTORA MASARYKOVY UNIVERZITY

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR
10676/2020 - 1/MIN/KAN rozhoduji s platností od 11. března 2020 do 13. dubna
2020 o následujících mimořádných opatřeních:

- Ruším všechny formy kontaktní výuky a dalších kontaktních studijních aktivit
(přednášky, semináře, cvičení, skupinové konzultace apod.). Toto omezení se
netýká distanční výuky, e-learningu, termínů odevzdání kvalifikačních prací a
jiných studijních plnění.

- Zakazuji pořádání hromadných akcí MU a akademických obřadů bez ohledu na počet
účastníků.

- Zakazuji vysílat zaměstnance MU na pracovní cesty do zahraničí.

- Zakazuji vysílat studenty MU na zahraniční pobyty.

- Zakazuji přijímat na MU zahraniční návštěvy.

Výkladem tohoto rozhodnutí pověřuji Krizový štáb MU.

Martin Bareš
rektor

Tisková zpráva, Brno, 11. března 2020


Masarykova univerzita prodlužuje opatření ohledně koronaviru

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš dnes prodloužil a doplnil opatření
přijatá v návaznosti na aktuální vývoj situace ohledně šíření nákazy koronaviru.
Mimořádné opatření rektora, kterým se ruší veškerá kontaktní výuka, rektor
prodloužil až do 13. dubna.

„Reagujeme na aktuální vývoj a všechna opatření zpřesňujeme tak, abychom
ochránili zdraví studentů, zaměstnanců a okolí a zároveň zajistili základní chod
instituce v této mimořádné situaci,“ řekl rektor Martin Bareš s tím, že opatření
se budou zpřesňovat.

Studentům a širší veřejnosti zůstanou až do 13. dubna znepřístupněny všechny
budovy a další prostory vysoké školy, s výjimkou účasti na jednáních
statutárních a jiných orgánů univerzity. Budovy zůstanou přístupné pro
zaměstnance. Omezení se netýká činností souvisejících s výzkumem a vývojem.
Doktorandi a další studenti se mohou těchto aktivit účastnit, pokud jsou v
pracovněprávním vztahu k univerzitě. Pro všechny platí, že tam, kde je to možné,
je upřednostňována práce z domu.

Veškerá výuka se bude odehrávat distanční formou, prostřednictvím e-learningu a
dalších nekontaktních forem. Konzultace a další komunikace se studenty bude
pouze v dálkové formě. Změny v plnění studijních povinností, včetně termínu
odevzdávání úkolů, se řídí specifiky jednotlivých oborů, a proto o nich
rozhodují děkani nebo garanti příslušných kurzů. Pro studenty zůstanou uzavřené
knihovny, případně budou podle možností prezenční výpůjčky nahrazeny distančními
a vracení půjčených publikací se bude řešit bez osobního kontaktu. Tam, kde to
bude možné, budou studentům zpřístupněny publikace v digitalizované podobě.

V provozu zůstávají koleje a menzy. Na kolejích byly vyčleněny speciální pokoje
pro případ, že bylo nutné řešit ubytování osob s nařízenou karanténou. Provádí
se pravidelná dezinfekce společných prostor, kde je počet přítomných osob omezen
na maximálně 75 lidí. Výdej jídel se pak bude řešit pomocí objednávkového
systému, tak aby nedocházelo ke kumulaci osob ve frontách. Sezení v prostorách
menzy je upraveno tak, aby místa k sezení byla vzdálena minimálně dva metry.

Zdroj rozhodnutí rektora:
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Ostatni_dokumenty/Ostani_rozhodnuti/rozhodnuti_rektora/Rozhodnuti_rektora_MU_-_Mimoradna_opatreni_v_souvislosti_s_rizikem_nakazy_onemocneni_COVID-19.pdf


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.