nové inventáře osobních fondů

23. března 2017

Archiv Masarykovy univerzity v poslední době pro veřejnost zpracoval a zpřístupnil několik pozůstalostí významných osobností univerzity, jež měly i značný přesah do českých kulturních dějin 20. století. Jedná se prvé řadě o osobnost jazykovědce Arne Nováka, do jehož fondu byl včleněn nově získaný materiál z doby 1. republiky. Tvoří jej převážně korespondence směřovaná na Arne Nováka jako redaktora Lidových Novin. 
Dalšími zpracovanými konvoluty jsou pozůstalosti historika umění Zdeňka Kudělky a historika a archiváře Jana Janáka. Badatelská veřejnost nyní rovněž dostává do rukou přepracovaný fond s nově doplněnými přírůstky jednoho ze zakladatelů brněnské školy dějin umění, významného metodologa a filozofa dějin umění Václava Richtera.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.