Spuštění nových stránek Archivu MU

31. října 2016

Dne 31. října byly spuštěny nové internetové stránky Archivu MU. Redesign internetových stránek Masarykovy univerzity byl příležitostí i ke grafické a především obsahové proměně stránek univerzitního archivu. Nové stránky nabídly archivnímu pracovišti větší prostor a jeho individuálnější uchopení. Návštěvníci z okruhu badatelské veřejnosti jistě ocení přehled archivních fondů a sbírek, který bude postupně doplňován pomůckami přístupnými on-line. Doufáme rovněž, že srozumitelnější bude i způsob poskytování servisu absolventům a bývalým zaměstnancům univerzity, kteří se na archiv obracejí s častými žádostmi o vydání druhopisů diplomů, či dokladů a potvrzení o studiu, nebo zaměstnání. Stránky obsahují veškeré dosavadní informace ze starší verze univerzitního webu: přehledné zpracovány dějin univerzity, archivu, rektorů, významných budov aj. Tyto informace již částečně jsou a budou průběžně aktualizovány a rozšiřovány.

 

náhled na nové internetové stránky Archivu MU

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.