Auditorium maximum (Lékařská fakulta)

Auditorium maximum Masarykovy univerzity, 1922

Při založení Masarykovy univerzity neměla škola k dispozici žádné vlastní reprezentativní prostory, jež by se daly využít k slavnostním shromážděním akademické obce. V této době byla využívána aula VUT, či slavnostní sál biskupského alumnátu (dnes Rektorát VUT), kde v době svého vzniku sídlila Právnická fakulta MU.

Nejvýznamnějším univerzitním areálem, který byl zřízen již na počátku 20. let 20. století byla Lékařská fakulta MU, nacházející se v bloku domů na ulicích Úvoz/Údolní/Tvrdého. Do starší neorenesanční původně kasárenské zástavby, byly vystavěny pavilony Anatomického ústavu a Ústavu soudního lékařství. Vzhledem k tomu, že se v době počátku existence Masarykovy univerzity jednalo o její nejreprezentativnější a relativně rozlehlý areál, byl zde umístěn rovněž Rektorát MU.

Výstavbu budov pro nově založenou univerzitu zajišťovala Země Moravská, kde fungovala k tomu určená projekční kancelář pod vedením architekta Miloše Lamla. Jím navržené stavby v areálu Lékařské fakulty byly vybaveny impozantními stupňovitými posluchárnami, z nichž ta největší, jež byla součástí pavilonu Anatomického ústavu, se stala rovněž první celouniverzitní aulou - auditoriem maximem Masarykovy univerzity

Historické auditorium maximum MU, současný stav

Auditorium maximum MU v areálu Lékařské fakulty na Úvoze bylo svědkem inaugurací prvních rektorů MU, proběhly zde slavnostní přednášky, imatrikulace studentů a první promoce. Tato aula však byla chápána jako provizorium, jež bylo ještě ve 20. letech nahrazeno provizoriem dalším - aulou na fakultě Filozofické. Přestože a jakkoliv se jednalo o stav veskrze přechodný, zaujímá aula historického areálu Lékařské fakulty významný post v dějinách MU, neboť se jednalo o první místo ke slavnostním aktům a shromážděním akademické obce, které si univerzita sama vybudovala. Aula je dodnes působivým prostorem, jež je spolu s přilehlým anatomickým ústavem chráněna jako kulturní památka ČR. (Tomáš Zapletal)

Interiér auly Lékařské fakulty MU, stav v době první republiky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.