HISTORIE UNIVERZITY

OSOBNOSTI

BUDOVY UNIVERZITY

 CELOUNIVERZITNÍ AULA

 LISTINY

 Pamětní medaile

Budova Fakulty sociálních studií

Joštova 10

Novorenesanční čtyřpatrová budova postavená v letech 1907-1910 pro Německou vysokou školu technickou v Brně. Autorem projektu byl Ferdinand Hrach, stavitelem Josef Nebehosteny. V suterénu budovy měl svou laboratoř i světoznámý vynálezce vodní turbíny Viktor Kaplan. Do držení Masarykovy univerzity, resp. její Lékařské fakulty, se objekt dostal v roce 1945 v rámci směny budov mezi Masarykovou univerzitou a brněnskou českou technikou, jíž budovy zrušené německé techniky původně připadly. V dočasném užívání Vysokého učení technického, v některých případech po celá desetiletí, však zůstaly specializované pracovny a laboratoře v suterénu a přízemí budovy. Od roku 1952 až do svého zrušení v roce 1960 v budově sídlila i Farmaceutická fakulta MU, první a tehdy jediná fakulta svého druhu v českých zemích. V létě roku 2005 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu pro Fakultu sociálních studií. (Jiří Pulec)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.